Jacobine Cohen Tervaert – pastel/papier 22,5×28 cm – Elis Rietveld 24 febr ’45; rechtsonder. Jacobine Cohen Tervaert was samen met haar moeder en haar zusje Marjolene in de kampen Kareës (Bandoeng), Kota Paris (Buitenzorg) en Kampong Makassar (Batavia); ze was nog maar vierenhalfjaar oud toen zij uit het kamp kwam en heeft daarom niet veel herinneringen aan die tijd.

1945