Sylvia van den Honert in kamp Kota Paris – pastel/papier20x27,5 cm – Elis. Rietveld 15 maart ’45; linksonder. Sylvia van den Honert was samen met haar moeder in een hele reeks kampen; haar vader was al voor haar geboorte geïnterneerd. Aan de hand van het babyboek dat Sylvia’s moeder heeft gemaakt, laat zich hun weg langs de kampen reconstrueren: Tjihapit, Bloemenkamp, Tjihapit (Bandoeng), Kramat (Batavia), Kota Paris (Buitenzorg) en Struiswijk (Batavia).

1945